Servicevilkår for Nagenix Web/App Development Agency

1. Accept af vilkår

Velkommen til Nagenix Web/App Development Agency ("Nagenix", "vi", "os" eller "vores"). Ved at tilgå eller bruge vores websted ("webstedet") og alle tjenester, der leveres af Nagenix ("tjenesterne"), accepterer du at overholde og være bundet af disse servicevilkår ("vilkår"). Hvis du ikke accepterer disse vilkår, bedes du undlade at tilgå eller bruge vores websted eller tjenester.

2. Tjenester

Nagenix tilbyder web- og appudviklingstjenester, herunder, men ikke begrænset til, webdesign, udvikling af mobilapplikationer og relaterede tjenester ("tjenesterne"). De specifikke vilkår og betingelser for tjenesterne vil blive beskrevet i separate aftaler mellem Nagenix og dets kunder.

3. Brugernes ansvar

Du accepterer at bruge webstedet og tjenesterne i overensstemmelse med alle gældende love og regler. Du er eneansvarlig for det indhold, du indsender på webstedet, og må ikke krænke andres rettigheder, herunder ophavsret, varemærker eller privatlivets fred. Du accepterer ikke at deltage i nogen aktivitet, der kan forstyrre eller interferere med webstedet eller tjenesterne.

4. Privatlivets fred

Vores fortrolighedspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og beskytter dine personlige oplysninger. Ved at bruge vores websted og tjenester accepterer du vores fortrolighedspolitik.

5. Intellektuel ejendomsret

Alt indhold, varemærker, logoer og intellektuel ejendom på webstedet ejes eller er licenseret af Nagenix. Du må ikke bruge, reproducere, modificere eller distribuere vores intellektuelle ejendom uden vores forudgående skriftlige samtykke.

6. Ansvarsfraskrivelse af garantier

Webstedet og tjenesterne leveres "som de er" og "som de er tilgængelige" uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse.

7. Begrænsning af ansvar

I det omfang gældende lov tillader det, er Nagenix ikke ansvarlig for nogen indirekte, tilfældige, særlige, følgeskader eller strafskader eller noget tab af fortjeneste eller indtægter, uanset om de er opstået direkte eller indirekte, eller noget tab af data, brug, goodwill eller andre immaterielle tab som følge af (a) din brug eller manglende evne til at bruge webstedet eller tjenesterne; (b) enhver uautoriseret adgang til eller brug af vores servere og/eller enhver personlig information, der er gemt deri; (c) enhver afbrydelse eller ophør af transmission til eller fra webstedet; eller (d) eventuelle fejl, vira, trojanske heste eller lignende, som kan overføres til eller via webstedet af enhver tredjepart.

8. Ændringer af vilkår

Nagenix forbeholder sig retten til at ændre eller revidere disse vilkår til enhver tid. Vi vil underrette dig om eventuelle ændringer ved at lægge de opdaterede vilkår på denne side med datoen "Sidst opdateret". Din fortsatte brug af webstedet og tjenesterne efter eventuelle ændringer udgør din accept af de nye vilkår.

9. Gældende lov

Disse vilkår skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen uden hensyntagen til dens lovkonfliktprincipper.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår, bedes du kontakte os på info@nagenix.com.

Ved at bruge vores websted og tjenester anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af disse servicevilkår.

Rul til toppen