Servicevoorwaarden voor Nagenix Web/App Development Agency

1. Aanvaarding van voorwaarden

Welkom bij Nagenix Web / App Development Agency ("Nagenix", "wij", "ons", of "onze"). Door de toegang tot of het gebruik van onze website (de "Site") en alle diensten die door Nagenix (de "Diensten"), gaat u ermee akkoord te voldoen aan en gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden"). Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, geen toegang tot of gebruik maken van onze site of diensten.

2. Diensten

Nagenix biedt web en app ontwikkeling diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot website design, mobiele applicatie ontwikkeling, en aanverwante diensten (de "Diensten"). De specifieke voorwaarden van de diensten zullen worden uiteengezet in aparte overeenkomsten tussen Nagenix en haar klanten.

3. Verantwoordelijkheden van de gebruiker

U stemt ermee in de Site en Services te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u op de Site indient en u mag geen inbreuk maken op de rechten van anderen, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken of privacyrechten. U stemt ermee in geen activiteiten te ondernemen die de Site of Services kunnen verstoren of hinderen.

4. Privacy

In ons Privacybeleid wordt beschreven hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen. Door onze site en services te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid.

5. Intellectueel eigendom

Alle inhoud, handelsmerken, logo's en intellectuele eigendom op de site zijn eigendom van of in licentie gegeven door Nagenix. U mag geen gebruik maken, reproduceren, wijzigen of verspreiden van onze intellectuele eigendom zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

6. Afwijzing van garanties

De Site en Services worden geleverd op een "as is" en "as available" basis zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

7. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Nagenix niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolgschade of bestraffende schade, of enig verlies van winst of inkomsten, direct of indirect opgelopen, of enig verlies van gegevens, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen als gevolg van (a) uw gebruik of het onvermogen om de site of diensten te gebruiken; (b) onbevoegde toegang tot of gebruik van onze servers en/of persoonlijke informatie die daarop is opgeslagen; (c) onderbreking of beëindiging van verzending van of naar de Site; of (d) bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die door derden naar of via de Site kunnen worden verzonden.

8. Wijzigingen in voorwaarden

Nagenix behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of te herzien op elk gewenst moment. Wij zullen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door het plaatsen van de bijgewerkte voorwaarden op deze pagina met de "Laatst bijgewerkt" datum. Uw voortgezet gebruik van de site en diensten na eventuele wijzigingen vormt uw aanvaarding van de nieuwe voorwaarden.

9. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke principes.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@nagenix.com.

Door onze Site en Services te gebruiken, erkent u dat u deze Servicevoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat hieraan gebonden te zijn.

Scroll naar boven