Όροι παροχής υπηρεσιών για το γραφείο ανάπτυξης ιστοσελίδων/εφαρμογών της Nagenix

1. Αποδοχή των όρων

Καλώς ήρθατε στην Nagenix Web/App Development Agency ("Nagenix", "εμείς", "εμάς" ή "μας"). Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας (η "Ιστοσελίδα") και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται από τη Nagenix (οι "Υπηρεσίες"), συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών ("Όροι"). Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε να μην έχετε πρόσβαση ή να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας ή τις Υπηρεσίες μας.

2. Υπηρεσίες

Η Nagenix προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης ιστοσελίδων και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του σχεδιασμού ιστοσελίδων, της ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά και συναφών υπηρεσιών (οι "Υπηρεσίες"). Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις των Υπηρεσιών θα περιγράφονται σε ξεχωριστές συμφωνίες μεταξύ της Nagenix και των πελατών της.

3. Ευθύνες χρήστη

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλλετε στον Ιστότοπο και δεν πρέπει να παραβιάζετε τα δικαιώματα άλλων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Συμφωνείτε να μην συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να διαταράξει ή να παρεμποδίσει την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες.

4. Απόρρητο

Η Πολιτική απορρήτου μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και διασφαλίζουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου μας.

5. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και η πνευματική ιδιοκτησία στην Ιστοσελίδα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια από τη Nagenix. Δεν επιτρέπεται η χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση ή διανομή της πνευματικής μας ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

6. Αποποίηση εγγυήσεων

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" και "ως διατίθενται" χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης.

7. Περιορισμός της ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Nagenix δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, επακόλουθη ή τιμωρητική ζημία, ή για οποιαδήποτε απώλεια κερδών ή εσόδων, είτε προκύπτει άμεσα είτε έμμεσα, ή για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, χρήσης, υπεραξίας ή άλλων άυλων ζημιών που προκύπτουν από (α) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών, (β) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των διακομιστών μας ή/και οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς, (γ) οποιαδήποτε διακοπή ή παύση της μετάδοσης προς ή από την Ιστοσελίδα, ή (δ) οποιαδήποτε σφάλματα, ιούς, δούρειους ίππους ή παρόμοια, τα οποία ενδέχεται να μεταδοθούν στην ή μέσω της Ιστοσελίδας από οποιονδήποτε τρίτο.

8. Αλλαγές στους όρους

Η Nagenix διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές δημοσιεύοντας τους ενημερωμένους Όρους σε αυτή τη σελίδα με την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση". Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές συνιστά την αποδοχή των νέων Όρων.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@nagenix.com.

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Μετακινηθείτε στην κορυφή